เปิดประตูบูรณาการงานรุกขกรไทย:
วันที่ : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ
จากประเด็นที่ภาครัฐได้ให้ความสนใจต่อการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเมือง โดยเฉพาะมหานครอย่างกรุงเทพ ที่แออัดไปด้วยประชากรกว่า 13 ล้านคน อาศัยปะปนกันกับมลพิษทางอากาศที่ถูกปลดปล่อยจากท่อไอเสียรถยนต์ เครื่องจักรกลการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ส่งผลให้สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนเมืองไม่สู้ดีนัก และเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นไม้หรือไม้ยืนต้นในเมืองคือสิ่งมีชีวิตที่ยืนหยัดต่อสู้กับมลพิษเหล่านี้ ที่นอกจากไม้ยืนต้นในเมืองจะให้ร่มเงาความเย็นสบาย ต้นไม้เหล่านี้ยังทำหน้าที่ดูดซับมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังมีจำนวนน้อยเกินไปที่จะหน้าที่เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ และที่ซ้ำร้ายกว่านั้นคือไม้ยืนต้นที่มีอยู่นี้ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเท่าที่ควร ดังปรากฏแก่สายตาประชาชนในหลายๆ พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดบางแห่ง โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ใต้เสาไฟฟ้าที่พอต้นไม้โตก็จะถูกตัดจนเหลือแต่ตออย่างขาดศิลปะ หรือมองๆ ดูแล้วขาดการวางแผนที่ดีตั้งแต่เริ่มคิดจะปลูก หรือแม้แต่การเลือกชนิดพรรณไม้ที่ปลูกในเมืองนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานวิชาการป่าไม้ ต้องการเป็นเวทีกลางให้นักวิชาการและนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สอนและวิจัยด้านรุกขศาสตร์ได้มีโอกาสเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการโดยใช้ชื่อเรื่องว่า ?รุกขศาสตร์ หนึ่งในความสามารถวนกรไทย? พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ในเมือง เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **