การอภิปรายทางวิชาการ การประยุกต์ใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ของยูคาลิปตัสในเขตร้อนชื้น:
วันที่ : ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-12.30 น.
สถานีที่ : ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ความเป็นมาของโครงการ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายโครงการ
กำหนดการ
 ลงทะเบียน Online
 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
 Downloads
แบบประเมิน
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
ความเป็นมาของโครงการ

         ไม้ยูคาลิปตัสถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม้ในปัจจุบัน 
ถึงแม้จะมีการพัฒนาการคัดเลือกสายต้นยูคาลิปตัสให้เหมาะสมกับการปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นแต่การพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมสำหรับเมืองไทยก็ยังจำเป็นต้องทำต่อไปไม่มีวันหยุด เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดียิ่งขึ้น การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) ในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ช่วยให้การพัฒนาสายพันทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

                                       
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคนิคในเรื่องนี้ จึงได้เปิดให้มีการอภิปรายทางวิชาการนี้หัวข้อนี้ขึ้น


"ท่านสามารถติดตามผลการประชุม สัมมนา หรือ Download เอกสารประกอบการสัมมนา ได้หลังการสัมมนาแล้วได้ที่
http://frc.forest.ku.ac.th/seminar "
** ขอสงวนสิทธิ เอกสารประกอบการสัมมนา และของที่ระลึกเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าเท่านั้น **