| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
141/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราของ บริษัท เอส วี อาร์ พาราวู้ด จำกัด
หน่วยงานว่าจ้าง :
บ.เอส วี อาร์ พาราวู้ด จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช  
ผู้ร่วมโครงการ :
รศ.ดร.ธีระ วีณิน, ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
งบประมาณ :
209000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2014-11-03 วันสิ้นสุดโครงการ : 2014-11-03
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900