| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00603/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment ไม้พาเลทของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนค เทค
หน่วยงานว่าจ้าง :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนค เทค
หัวหน้าโครงการ :
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
งบประมาณ :
231000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2016-04-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2016-04-01
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900