| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
00198/59 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการทำเตาอบไม้ของ บริษัท มูลเลอร์ คอนเลคชั่น จำกัด
หน่วยงานว่าจ้าง :
บริษัท มูลเลอร์ คอนเลคชั่น จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
งบประมาณ :
199000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
8 ธ.ค. 58 วันสิ้นสุดโครงการ : 7 เม.ย. 59
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900