| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
383/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโนเบิล ทองหล่อ ตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม
หน่วยงานว่าจ้าง :
บ. ซีอีแอล เอ็นไวรอนเมนส์ จำกัด
หัวหน้าโครงการ :
นายสิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์  
ผู้ร่วมโครงการ :
ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
งบประมาณ :
155000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
28/10/2557 วันสิ้นสุดโครงการ : 30/10/2558
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900