| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
682/56 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซีซี คอนโดมิเนียม (อาคารชุด) 7 ชั้น 6 อาคาร ตั้งอยู่บริเวณซ.เขาน้อย ถ.บุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หน่วยงานว่าจ้าง :
หัวหน้าโครงการ :
รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์  
ผู้ร่วมโครงการ :
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
งบประมาณ :
100000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2012-08-16 วันสิ้นสุดโครงการ : 2012-08-16
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900