| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
223/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
การสำรวจ ติดตามการเติบโตและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ภายใต้โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
หน่วยงานว่าจ้าง :
บ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (PTTEP)
หัวหน้าโครงการ :
ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ  
ผู้ร่วมโครงการ :
อ.ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ดร.สมพร แม่ลิ้ม,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนวัฒน์วิทยา
งบประมาณ :
2502500 บาท
วันเริ่มโครงการ :
2014-09-01 วันสิ้นสุดโครงการ : 2014-09-01
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900