| หน้าหลัก | โครงการวิจัย | โครงการพัฒนาวิชาการ |
ลงชื่อเข้าระบบ 
| 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
รหัสโครงการ :
142/58 สัญญาจ้าง
ชื่อโครการ :
โครงการทำเตาอบไม้ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภานันท์คอนสตรัคชัน
หน่วยงานว่าจ้าง :
หจก. ภานันท์สตรัคชัน
หัวหน้าโครงการ :
นายทรงกลด จารุสมบัติ  
ผู้ร่วมโครงการ :
อ. ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี, รศ.ดร.ธีระ วีณิน, ผศ. อำไพ เปี่ยมอรุณ,
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
งบประมาณ :
168000 บาท
วันเริ่มโครงการ :
3/11/2557 วันสิ้นสุดโครงการ : 2/11/2558
ระยะเวลาตลอดโครงการ:
วัน
ผู้ติดต่อ :
   

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900