Logo

ค้นหา

คำค้น:
จำนวนผลลัพธ์ 52145214.

การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ()

    โดย: ดรรชนี เอมพันธุ์, วีนัส ต่วนเครือ สิทธิโชค กล่อมวิญญา พัชรเรศ ชคัตตรัยกุล นิพนธ์ ตั้งธรรม (2560)
    วารสาร:จุลสารการวิจัยวนศาสตร์