ค้นหาชื่อหรือความเชี่ยวชาญ :
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวนศาสตร์

         

         บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกหรือแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ โดยการสมัครเข้าในระบบและกรอกข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งแนบประวัติและผลงาน (CV) เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและคัดกรอง เห็นว่าท่านมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือเคยปฏิบัติงานด้านป่าไม้แล้ว จะทำการยืนยันเพื่อให่รายชื่อแสดงผลในระบบ

         อย่างไรก็แล้วแต่บุคคลากร คณะวนศาสตร์ หรือผู้ที่มีรายชื่อในระบบแล้วสามารถเข้าไปแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยการลงชื่อ (login) เข้าใช้งานระบบ หากไม่มีรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านได้จากระบบ หรือติดต่อศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        สำหรับสมาชิกอื่นสามารถ....สมัครได้ที่นี่ .....จากนั้นรอการตอบกลับจากเรา...เมื่อท่านได้รับ Username และ Password แล้ว ท่านสามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของท่านได้.....
      รายชื่อที่ได้ลงทะเบียนแล้ว....รอการยืนยัน

โครงการพัฒนาวิชาการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900