Untitled Page
pause
8 / 8
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
อ่านทั้งหมด
 
 

   ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เข้าร่วม “การเสวนาการประกวด และรับชิ้นไม้” ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย :
 
 
โครงการประกวด การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก
   

ใบสมัคร >>>>  word   pdf
โดย :
 
 
แจ้งทบทวนการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
   ตามที่ สำนักบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้กำกับดูแลการให้บริการวิชาการและได้เคย
แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญของระเบียบในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559 มาโดยตลอด แต่ยังพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ ทางสำนักงานฯ จึงขอแจ้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติและดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ โดยสรุป ดังแนบ
โดย : นางสาวดวงใจ สร้อยสุวรรณ
 
     
Untitled Document
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561-4761 โทรสาร. 02-579-1977
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์: